Hemoglobin nedir?

HGB (HB, HEMOGLOBİN)
Hemoglobin nedir?
Hemoglobin kanda eritrositlerin (alyuvar, kırmızı kan hücresi) içerisinde bulunan ve oksijen il ekarbondioksiti taşımayı sağlayan moleküldür. Yapısında demir bulunur, bu nedenle demir eksikliğinde hemoglobin sentezi azalır dolayısıyla kansızlık (anemi) gelişir.

Normal değeri:
Erişkin erkeklerde  %14-18 gram
Erişkin kadınlarda  %12-16 gram
Çocuklarda normal değerler erişkinlerden farklıdır.

HGB (Hb) YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ
– Polisitemia vere
– Bazı kalp hastalıkları
– Kronik akciğer hastalıkları
– Su kaybettiren hastalıklar, dehidrastasyon
– Yüksek rakımlı bölgelerde yaşamak
– Sİgara kullanmak

HGB (Hb) DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ
– Anemi (kansızlık) durumları
– Aşırı derecede sıvı yüklenmesi

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) HGB DÜŞÜKLÜĞÜ:
Hamilelikte kan plazma hacminin artması nedeniyle hemoglobin ve hematokrit değeri bir miktar düşer. Yaklaşık olarak hamileliğin ilk trimesterinde (ilk 3 ayda) ve son trimesterinde (son üç ayda) hemoglobinin 11’in altında olması anemi (kansızlık) olarak kabul edilir. Hamileliğin ikinci trimesterinde bu sınır 10.5’dir. Gebelikte anemi (kansızlık) hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması:
Hamilelerde ve diğer hastalarda tahlil sonuçları ancak muayene ve diğer bulgular ile kombine edilerek değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Bu nedenle tahlil sonuçları ilgili doktora danışılmadan asla değerlendirilmemelidir.

RBC DEĞERİ

RBC DEĞERİ
RBC nedir?
RBC “red blood cell count” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir terimdir.
Red Blood Cell = Kırmızı Kan Hücresi
Tam kan sayımı (hemogram) tahlilinde kırmızı kan hücrelerinin yani alyuvarların sayısını belirtir.
(RBC = kırmızı kan hücresi = alyuvar = eritrosit)

RBC normal değerleri:
Erişkin erkekte: 4,5-6 milyon /mm3
Erişkin kadında 4,0-5,5 milyon /mm3

Kırmızı kan hücrelerinin ortalama çapı 7.5 mikromdur. Bunlar ortaları çökük (tavla taşı gibi) şekildedir.  Kan içerisinde en fazla bulunan hücreler bunlardır.

RBC YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ
Tam kan sayımı yani hemogram tahlilinde RBC sayısının normal değerlerin üzerinde olması kanda kırmızı kan hücrelerinin normalden fazla olduğunu gösterir.

RBC neden yükselir?
– Sigara kullananlarda
– Yüksek yerlerde oksijenin az olduğu rakımlarda yaşayanlarda
– Akciğer hastalıklarında
– Bazı kalp hastalıklarında
– Polisitemia vera
– Bazı böbrek hastalıklarında
– Hastaya fazla kan transfüzyonu yapılması
– İshal ve kusma gibi su kaybettiren durumlar
– Akciğer ödemi
– Anaflaktik şok
– Karbonmonoksit zehirlenmesi
– Kemik iliği ile ilgili hastalıklar, lösemi

HCT (HEMATOKRİT)

HCT (HEMATOKRİT)
HCT (hematokrit) nedir?
Hematokrit kantaki eritrosit sayısının (RBC) kanın tüm hacmine oranıdır.

Anemi (kansızlık) ve polisitemi gibi hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. Tam kan sayımı (hemogram) tahlilinde en sık değerlendirilen parametrelerden birisidir.

RBC (milyon) x 9 = yaklaşık HCT değerini verir.
HGB x 3 = yaklaşık HCT değerini verir.

Kan tahlilinde HCT normal değerleri:
Erişkin erkeklerde  %42-52
Erişkin kadınlarda  %37-47

HCT YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ
– Polisitemia vera
– Aşırı dehidratasyon (su kaybı)
– Eritrositoz
– Myeloproliferatif hastalıklar
– Eritropoetin tedavisi alanlar
– Steroid tedavisi alanlar
– Yükseklerde yaşayanlar
– Uzun süredir sigara içenler
– Kronik akciğer hastalıkları
– Konjenital kalp hastalıkları
– Eritropoetin salgılayan tümörler

HCT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ
– Anemi (kansızlık)
– Demir, folik asit, B12 vitamini eksikliği gibi beslenme bozuklukları
– Myeloproliferatif hastalıklar
– Lösemi
– Lenfoma
– Aplastik anemi